ПРАВИЛА работы


Алматы Ипподромында жолақта жылқылардың жұмыс жасау ережелері

 

            Бұл ережелер ипподром аумағында орналасқан барлық қызметкерлерге және тұлғаларға , сондай-ақ, аттарды жарату және негізгі  жүлде жолағын пайдаланушыларға таныс болуы қажет.           

 

ТӘРТІП:

1.      Ұшқыр бәйгеге қатысатын жылқыларға      06:30-дан 10:30-ға дейін

2.      Бәйгеге қатысатын жылқыларға                   09:00-ден 14:00-ге дейін

3.      Басқа түрлерге қатысатын жылқыларға       09:00-ден 14:00-ге дейін

4.      Қадамдық жұмыс                                           17:00-ден 20:00-ге дейін

 

ЖҮЛДЕ БӘЙГЕ ЖОЛАҒЫ:

1.      Сейсенбі, сәрсенбі, жұма, сенбі және жексенбі күндері жылқылардың аяң және желісті жүріспен жұмысы (сол иықпен, сағат тіліне қарама -қарсы) жүргізіледі

2.      Дүйсенбі және бейсенбі күндері аяң және желісті жүріспен жұмысы керісінше (оң иықпен, сағат тілімен) жүргізіледі

3.      Аяң жүріс жұмыстары тек жүлде жолағының далалық жағымен рұқсат етіледі

4.      Жүлде жолағында қадамдық жүріс тыйым салынады

5.      Бәйгеге қатысы жоқ жылқылардың жүлде жолағында жұмысы тыйым салынады

 

2-шіҚҰМДЫ ЖОЛАҚТА ЖҰМЫС:

1.      Сейсенбі, сәрсенбі, жұма, сенбі және жексенбі күндері жылқылардың аяң және желісті жүріспен жұмысы (сол иықпен, сағат тіліне қарама -қарсы) жүргізіледі

2.      Дүйсенбі және бейсенбі күндері аяң және желісті жүріспен жұмысы керісінше (оң иықпен, сағат тілімен) жүргізіледі

 

3-ья РАБОЧАЯ ДОРОЖКА:

1.      Дүйсенбі және бейсенбі күндері жылқылардың аяң және желісті жүріспен жұмысы (сол иықпен, сағат тіліне қарама-қарсы) жүргізіледі

3.      Сейсенбі, сәрсенбі, жұма, сенбі және жексенбі күндері аяң және желісті жүріспен жұмысы керісінше (оң иықпен, сағат тілімен) жүргізіледі

 

ЖҰМЫС УАҚЫТЫ:

1.      Жолақты тазалау                                      05:00-ден 06:30-ға дейін                                                                                     және    

                                                                      17:00-ден 20:00-ге дейін

2.      Бәйге уақытында                                      09:00-ден 11:00-ге дейін

3.      Ауа райы нашарлаған кезде                   қажеттілік бойынша

 

 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

1.      Бәйге жолағында қауіпсіз құралдарынсыз шабандоздың атпен жұмыс (шлем, қорғаныш жилеті)

2.      Бәйге жолағында вольт, жарты вольт, Работа на скаковых дорожках лошади на вольту, полувольту, қабылдау, атты бастықтыру және басқа да ат үйрету элементтерін қолдану

3.      Қарама-қарсы бағытта атпен жұмыс істеу

4.      Бөгде адамдарға жаттығу алаңында, бәйге жолағында аттардың жұмысы кезінде

5.      Жылқымен жұмыс кезінде, темекі шегу

6.      Жолақтар арасындағы көгалда атпен жұмыс

7.      Түнгі уақытта атпен жұмыс

8.      Жолаққа басқа тасымал құралдардың шығуы

 

БЕЛГІЛЕНГЕН ЕРЕЖЕЛЕРДІ БҰЗУ:

1.      1 -ші рет – ескерту

2.      2 -ші рет – 20 000 тенге айыппұл

 

3.      3 -ші рет – бәйге маусымының аяғына дейін жолақта жұмыс істеуден шеттетіледі 

ПРАВИЛА

работы лошадей на дорожках Алматинского Ипподрома

 

С настоящими правила должны быть ознакомлены все работники и лица, находящиеся на территории ипподрома и использующие тренировочные и призовую дорожки для тренинга лошадей.

           

РАСПОРЯДОК:

1.      Для лошадей, участвующих в гладких скачках                     с 06:30 до 10:30

2.      Для лошадей, участвующих в байге                             с 09:00 до 14:00

3.      Для лошадей других дисциплин                                               с 09:00 до 14:00

4.      Шаговая работа                                                                с 17:00 до 20:00

 

СКАКОВАЯ ПРИЗОВАЯ ДОРОЖКА:

1.      Работа лошадей на рыси и галопе в настоящую сторону (левым плечом, против часовой стрелки) проводится во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье

2.      Работа лошадей на рыси и галопе в обратную сторону (правым плечом, по часовой стрелке) проводится в понедельник и четверг

3.      Работа рысью по призовой дорожке разрешается только по полевой стороне в одну лошадь

4.      Работа шагом по призовой дорожке запрещена

5.      Работа не скаковых лошадей на призовой дорожке запрещена

 

2-ая ПЕСЧАННАЯ РАБОЧАЯ ДОРОЖКА:

1.      Работа лошадей на рыси и галопе в настоящую сторону (левым плечом, против часовой стрелки) проводится во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье

2.      Работа лошадей на рыси и галопе в обратную сторону (правым плечом, по часовой стрелке) проводится в понедельник и четверг

 

3-ья РАБОЧАЯ ДОРОЖКА:

1.      Работа лошадей на рыси и шагом в настоящую сторону (левым плечом, против часовой стрелки) проводится в понедельник и четверг

2.      Работа лошадей на рыси и шагом в обратную сторону (правым плечом, по часовой стрелке) проводится во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье

 

ГРАФИК ОБРАБОТКИ:

1.      Обработка дорожек                                                                     с 05:00 до 06:30

          и с 17:00 до 20:00

2.      В скаковые дни                                                                 с 09:00 до 11:00

3.      В сложных погодных условиях                                    по необходимости

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1.      Работа на скаковых дорожках без средств безопасности всадника (шлем, защитный жилет)

2.      Работа на скаковых дорожках лошади на вольту, полувольту, принимание, осаживание и другие элементы выездки и тренинга

3.      Работать по встречному направлению

4.      Присутствовать посторонним лицам на тренировочных площадках, тренировочных дорожках во время работы лошадей

5.      Курить во время работы с лошадью

6.      Работа лошадей на газонах между дорожками

7.      Работа лошадей в темное время суток

8.      Выезд на круги всем видам транспорта

 

НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ:

1.      1 раз – предупреждение

2.      2 раз – штраф 20 000 тенге

3.      3 раз – запрет работы на кругах до конца сезона